Adda

Hur hanteras eventuella kostnader för självrisk?

Alla kostnader ska ingå i dygnspriset förutom de som explicit nämns att de inte ingår. Kostnader för självrisk är inte en sådan kostnad som ska faktureras separat utan det ingår i dygnspriset.