Adda

Vad gör jag om jag inte hittar det läromedel jag vill köpa hos ramavtalsleverantören?

Kontakta ramavtalsleverantören, de ska kunna komplettera sitt sortiment med läromedlet under förutsättning att leverantören som äger läromedlet går med på det.