Adda

Är pris eller kvalitet viktigast när ni upphandlar?

Vi gör alltid en noggrann avvägning mellan pris och kvalitet och tar stor hänsyn till medicinska egenskaper för att säkerställa ett så effektivt vaccin som möjligt.