Adda

Hur ser reglerna ut för lagerhållning av vaccinerna på ramavtalet?

Varje region genomför avrop och bygger upp egna lager av fyrvalent-, sexvalent- och MPR-vaccin. Beslut om eventuella lager av övriga vacciner på ramavtalet ska tas gemensamt av regionerna. Detta enligt regler som SKR tagit fram för att säkerställa en likvärdig sjukvård i hela Sverige.