Adda

Vad är finansiell leasing?

Finansiell leasing är en nyttjanderätt som är likställd med finansiering. Som leasingtagare har du, i allt väsentligt, risken för den leasade egendomen.

Finansiell leasing är en ren finansieringsform, men med möjlighet att köpa till administrativa tjänster.