Adda

Vad händer när jag gjort en avropsanmälan på ramavtalet Stationstankning?

När du gjort din avropsanmälan skickar vi information till ramavtalsleverantörerna. De kontaktar i sin tur den person ni angivit som kontaktperson i avropsanmälan.