Adda

Vad innebär Övriga placeringar under rubriken ”1.6.40. Uppsägning av placeringsavtal och uppsägningstid”?

Under rubriken ”Uppsägning av placeringsavtal och uppsägningstid” går det att läsa att det inte accepteras någon uppsägningstid för Övriga placeringar. Övriga placeringar syftar till SoL-placeringar 18-24 år.