Adda

Vad innebär rangordning?

Rangording är den ordning för avrop som leverantörerna hamnar i efter att tilldeldningsbeslut fattats. Den som är etta i rangordningen ska kontaktas först och kan denne inte levererna utifrån villkoren i avtalet går frågan vidare till tvåan och så vidare.