Vanliga frågor - Läromedel

Vanliga frågor

Kan jag köpa inlästa läromedel?

Nej, ramavtalet omfattar inte inlästa läromedel. Någon separat upphandling inom detta område är inte planerad.

Kan jag beställa från vilken leverantör jag vill?

I första hand görs beställning från den ramavtalsleverantör som är rangordnad etta. Inom ramen för ramavtalet går det att direktupphandla, så länge det sker i enlighet med bestämmelserna i LOU. Syftet är att UM/UE ska få samma villkor vid direktupphandling som vid avrop från ramavtalet. UM/UE kan i sådana fall vända sig direkt till valfri ramavtalsleverantör, som ingått ramavtal om läromedel med SKI, om förutsättningar för direktupphandling av läromedlen föreligger.

Omfattar avtalet e-läromedel?

Ja, e-läromedel är benämnt som interaktiva läromedel och beställs i första hand från den ramavtalsleverantör som är rangordnad etta inom delområdet Interaktiva läromedel.

Hitta ramavtal under Utbildning och lärande