Adda

Kan jag köpa inlästa läromedel?

Nej, ramavtalet omfattar inte inlästa läromedel. Någon separat upphandling inom detta område är inte planerad.