Adda

Omfattar avtalet e-läromedel?

Ja, e-läromedel är benämnt som interaktiva läromedel och beställs i första hand från den ramavtalsleverantör som är rangordnad etta inom delområdet Interaktiva läromedel.

Hitta ramavtal under Utbildning och lärande