Frågor och svar om ramavtalet Möbler 2013

Vanligt förekommande frågor och svar.

Vanliga frågor

Var hittar jag bruttoprislistor?

I upphandlingens förfrågningsunderlag nämns att anbudet för ramavtalet ska innehålla en bruttoprislista som i förekommande fall även kan finnas på anbudsgivarens publika webbplats. Detta avsågs vid anbudsinlämnandet och inte vid avropstillfället.

Vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning ska leverantörerna offerera produkter ur officiella bruttoprislistor. Syftet är att kunna påvisa det produktsortiment som kan avropas. Avropande myndighet bör säkerställa att offererade produkter omfattas av dessa bruttoprislistor. Det kan vara genom att leverantören presenterar dem på en webbplats, katalog, broschyr eller liknande som de har möjlighet att länka till från Inköpscentralens ramavtalssida.

Hur fungerar prissättningen på en förnyad konkurrensutsättning?

Vid förnyad konkurrensutsättning råder fri prissättning. De framförhandlade rabatterna gäller på särskild fördelningsnyckel.

Hur gör vi vid förnyad konkurrensutsättning, när flera olika produkter (ur olika anbudsområden) skall upphandlas? Måste vi göra flera förnyade konkurrensutsättningar då?

Ni kan välja att göra en förnyad konkurrensutsättning för varje anbudsområde. Alternativt gör ni en förnyad konkurrensutsättning som täcker allt. I det senare fallet kan en eller flera leverantörer i slutändan vara med och leverera på affären.

Vilka produkter kan en leverantör offerera Upphandlande myndighet vid avrop på särskild fördelningsnyckel och förnyad konkurrensutsättning?

Vi tolkar lagen och ramavtalet på så vis att alla produkter som offereras en upphandlande myndighet på vårt ramavtal, måste vara en del av det upphandlade sortimentet och således finnas med på bruttoprislistan vid tidpunkten för avropssvaret. Därför ska alla offererade produkter finnas publicerade i listan hos leverantören. Risken är annars att kontraktet mellan den avropande myndigheten och ramavtalsleverantören blir föremål för en ogiltighetsprövning. Talan i sådana mål förs av andra leverantörer eller av tillsynsmyndigheten Konkurrensverket. Om ett kontrakt ogiltigförklaras ska möblerna skickas tillbaks till leverantören och betalningen återbetalas.

En leverantör kan när som helst under året inkludera fler produkter i listan förutsatt att produkterna ingår i de anbudsområden som ramavtalsleverantören erhållit ramavtal för. Samtliga produkter i prislistan ska uppfylla de krav som är ställda på offererade produkter. Självklart har Inköpscentralen rätt att kontrollera att produkterna uppfyller ställda krav men något krav på att Inköpscentralen förhandsgodkänner sortimentstilläggen finns inte.

Vi har haft en arkitekt som har ritat vårt kommande kontor/offentliga utrymme, och arkitekten har valt möbler som inte finns med på nuvarande netto- och bruttoprislistor hos leverantörerna. Kan vi avropa dessa på möbelavtalet?

Nej, det går inte. Däremot kan prislistorna förändras över tid, nya möbler tillkommer och andra försvinner. Men vi utgår från befintliga prislistor.

Vad gäller för fraktvillkoren för köp upp till 300 000 kr?

Vid avropsformen särskild fördelningsnyckel får leverantör debitera faktiskt leveranskostnad, dock maximalt 2 500 kr per order. Produkter ska levereras till av UM/UE anvisad plats.

Ingår gardiner och textilier i avtalet Möbler 2013?

Gardiner och textilier går att avropa från avtalet, men inte som separat anbudsområde. Det finns heller ingen rabatt på dessa produkter.

Kan man konkurrensutsätta leverantörerna på avtalet, när det handlar om köp för under 300 000 kr?

Upphandlande myndighet har rätt att kontakta valfritt antal leverantörer, men inte göra en "förnyad konkurrensutsättning" på avtalet, om beloppet på det som ska upphandlas understiger 300 000 kr. Leverantörerna har lämnat pris som gäller och inte kan omförhandlas, när särskild fördelningsnyckel används.

Måste vi kontakta varje leverantör när vi avropar via särskild fördelningsnyckel?

Nej, det behöver ni inte.

Vi vet vilken typ av möbler vi vill ha, men beloppet överstiger 300 000 kronor. Kan vi använda särskild fördelningsnyckel?

Nej, du måste göra en förnyad konkurrensutsättning om beloppet överstiger 300 000 kronor.

Hur hittar jag bland alla bilagor som ligger hos varje leverantör?

Materialet är omfattande. Vi uppmanar till dialog med leverantörerna, för att skaffa kunskap. Framöver hoppas vi endast ha en nettoprislista (det vill säga, en prislista med redan avdragen rabatt) på vår webbplats.

Vi kommer även att länka till leverantörerna och deras ordinarie bruttoprislista med en generell rabatt, där du enkelt kan bilda sig dig en uppfattning om vad leverantören säljer.

Varför är direktupphandlingsgränsen 500 000 kronor men bara 300 000 kronor (för särskild fördelningsnyckel) på avtalet?

Arbetet med avtalet startade innan den nya direktupphandlingsgränsen kom på plats.