Adda

Hur fungerar prissättningen på en förnyad konkurrensutsättning?

Vid förnyad konkurrensutsättning råder fri prissättning. De framförhandlade rabatterna gäller på särskild fördelningsnyckel.