Adda

Hur hittar jag bland alla bilagor som ligger hos varje leverantör?

Materialet är omfattande. Vi uppmanar till dialog med leverantörerna, för att skaffa kunskap. Framöver hoppas vi endast ha en nettoprislista (det vill säga, en prislista med redan avdragen rabatt) på vår webbplats.

Vi kommer även att länka till leverantörerna och deras ordinarie bruttoprislista med en generell rabatt, där du enkelt kan bilda sig dig en uppfattning om vad leverantören säljer.