Adda

Ingår gardiner och textilier i avtalet Möbler 2013?

Gardiner och textilier går att avropa från avtalet, men inte som separat anbudsområde. Det finns heller ingen rabatt på dessa produkter.