Adda

Kan man konkurrensutsätta leverantörerna på avtalet, när det handlar om köp för under 300 000 kr?

Upphandlande myndighet har rätt att kontakta valfritt antal leverantörer, men inte göra en "förnyad konkurrensutsättning" på avtalet, om beloppet på det som ska upphandlas understiger 300 000 kr. Leverantörerna har lämnat pris som gäller och inte kan omförhandlas, när särskild fördelningsnyckel används.