Adda

Vad gäller för fraktvillkoren för köp upp till 300 000 kr?

Vid avropsformen särskild fördelningsnyckel får leverantör debitera faktiskt leveranskostnad, dock maximalt 2 500 kr per order. Produkter ska levereras till av UM/UE anvisad plats.