Adda

Vilka produkter kan en leverantör offerera Upphandlande myndighet vid avrop på särskild fördelningsnyckel och förnyad konkurrensutsättning?

Vi tolkar lagen och ramavtalet på så vis att alla produkter som offereras en upphandlande myndighet på vårt ramavtal, måste vara en del av det upphandlade sortimentet och således finnas med på bruttoprislistan vid tidpunkten för avropssvaret. Därför ska alla offererade produkter finnas publicerade i listan hos leverantören. Risken är annars att kontraktet mellan den avropande myndigheten och ramavtalsleverantören blir föremål för en ogiltighetsprövning. Talan i sådana mål förs av andra leverantörer eller av tillsynsmyndigheten Konkurrensverket. Om ett kontrakt ogiltigförklaras ska möblerna skickas tillbaks till leverantören och betalningen återbetalas.

En leverantör kan när som helst under året inkludera fler produkter i listan förutsatt att produkterna ingår i de anbudsområden som ramavtalsleverantören erhållit ramavtal för. Samtliga produkter i prislistan ska uppfylla de krav som är ställda på offererade produkter. Självklart har Inköpscentralen rätt att kontrollera att produkterna uppfyller ställda krav men något krav på att Inköpscentralen förhandsgodkänner sortimentstilläggen finns inte.