Adda

Vad ingår i Search?

I search ingår intern sökning i register och databaser efter för tjänsten passande
kandidater. Executive search ingår ej i denna tjänst.