Adda

Vilka tester finns inom avtalet Rekryteringstjänster 2013?

Vilka tester som erbjuds skiljer sig mellan ramavtalsleverantörerna. Vid uppstartsmöte tillsammans med ramavtalsleverantören inför avrop kom överns vilka tester som kan komma att behövas i rekryteringsuppdraget.