Adda

Kan jag ansluta mig till Sjunet även om min verksamhet inte tillhör vårdsektorn?

Det finns anslutningar och datakomtjänster, exempelvis WAN, som kan avropas för verksamhet utanför vårdsektorn, men just benämningen Sjunet är ett nät för vården.