Adda

Vilka priser på kaffe, te och ingredienser gäller?

I leverantörens prisbilaga återfinns priserna per kopp och dryck. Pris per kopp var till för utvärderingen av anbuden då månadskostnaden skulle baseras på ett förutbestämt antal koppar av olika förutbestämda drycker.

Faktureringen ska ske med de priser som offererats. Därefter regleras mellanskillnaden mellan priset på den kombination av drycker som ingår i månadskostnaden, och den faktiska åtgången av drycker, ingredienser/insatsvaror. Åtgången är bl.a. beroende på de individuella inställningarna på automaterna.

Fakturering kan ske per kartong eller kg så länge priset överensstämmer med de offererade. Av denna anledning har anbudsgivare angett pris per kopp av drycker, åtminstone på det minimum som av olika drycker anges i underlaget, separat i kolumnerna X och Y i fliken Delområde 1 samt vid ytterligare drycker i fliken Produktvarianter.