Adda

Vilka produkter ingår inte i ramavtalen för järnhandelsvaror?

I avtalen ingår inte följande närliggande produktområden:

  • elartiklar
  • VVS-/VA-materiel
  • övrigt byggmaterial (utöver infästningsartiklar och förnödenheter)
  • arbetskläder/ arbetsskor (utöver arbetshandskar)
  • ljuskällor
  • städredskap och rengöringsmedel