Adda

Gata och park

Kategorin Gata och park är ett område som påverkar våra dagliga liv på flera sätt. Den innehåller produkter för parker och lekplatser, VA-material för dricksvatten och fungerande avloppssystem, avfallshantering, vägmärken och vägsalt.

Kontaktperson

Henrik Ellung

Henrik Ellung

Tel:
08 709 55 07
Skicka e-post

Kategoriansvarig Henrik Ellung berättar om sin kategori

Idag trängs åttiofem procent av Sveriges befolkning – på mindre än två procent av landets yta. En omfattande förtätning av städerna innebär möjligheter och utmaningar, inte minst när det gäller den mark som idag är obebyggd. Parker, naturmark och de gröna kvaliteterna i den bebyggda stadsmiljön får därför en allt större betydelse för en hållbar stadsutveckling. Nya behov och funktioner behöver tillgodoses såsom mötesplatser, ytor för fritid och idrott m m. De många anspråken på grönområdena innebär avvägningar mellan intressen, och det krävs nya smarta lösningar för att säkerställa en fungerande och kostnadseffektiv utemiljö. Digitaliseringen driver kategorins utveckling framåt; Smarta soptunnor och robotgräsklippare medför nya möjligheter sett till hållbarhetsområdet.

Inom kategorin ryms ett flertal avtalsområden som berör samhällsviktiga verksamheter så som dricksvattenförsörjning, avfallshantering och vinterväghållning.

Utveckling: För att kunna skriva vassa förfrågningsunderlag, och träffa rätt i våra upphandlingar ser jag det som en självklarhet att verka för en aktiv dialog med leverantörer, branschorganisationer samt kunder. Detta medför i sin tur att Inköpscentralen kan ta fram mer relevanta ramavtal för våra kunder som underlättar vardagen, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle.

Pågående upphandlingar inom Gata och park

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Avfallskärl för offentlig utomhusmiljö 2022 Pågående 54 dagar kvar (2022-08-26) April 2023
Avfallspåsar och sopsäckar 2022 Pågående 54 dagar kvar (2022-08-26) April 2023
Konstgräs 2019 Pågående 1830 dagar kvar (2027-07-07) September 2020
Park- och lekplatsutrustning 2021 Pågående - November 2022
Vägsalt och dammbindningsmedel 2022 Planerad - Maj 2023