Beläggningsarbeten 2018:4

Omfattar Dalarna, Gotland, Stockholm, Uppsala och Västmanlands län.

Beläggningsarbeten 2018:4

2020-10-12 till 2024-10-11

Omfattar Dalarna, Gotland, Stockholm, Uppsala och Västmanlands län.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet är främst avsedd för reparations- och underhållsbeläggning av tidigare hårdgjorda ytor, såsom gator, vägar, cykel- och gångbanor, parkeringsplatser, etc. I ramavtalsupphandlingen ingår också vägmarkering av i entreprenaden ingående beläggningar, liksom förarbeten och återställningsarbeten.

Så avropar och beställer du

Avrop kan ske på två sätt; antingen genom att ni avropar ett enskilt objekt, eller genom att ni avropar samtliga objekt under en viss tidperiod. Avrop görs från den ramavtalsleverantör som har plats ett (1) i rangordningen.

Stöd för avrop

Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Viktig information gällande indexreglering

Adda Inköpscentral håller löpande på att publicera nytt avropsstöd för respektive enskilt ramavtal för Beläggningsarbeten 2018. Indexreglering ska ske enligt följande:

Beläggningsarbeten under DCC & DGB.11: Prisjustering sker enligt Entreprenadindex litt 242 Asfaltbeläggningar gator. Reglering sker med anbudsmånaden som basmånad. Priset ska ökas alternativ minskas med den procentuella förändringen av indextalet månadsvis för preliminära siffror hos SCB. I enlighet med tillämpningsföreskrifterna regleras 90% av priset.

Övriga arbeten i mängdförteckning och à-prislista: Regleringen sker med anbudsmånaden som basmånad. Priset ska ökas alternativ minskas med den procentuella förändringen av indextalet årsvis för preliminära siffror hos SCB. Prisjustering sker i januari månad och nya priser ska gälla för kommande 12-månadersperiod. I enlighet med tillämpningsföreskrifterna regleras 90% av priset.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Rangordningen kan vara uppdelad på geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantörerna

  Ramavtalsleverantörerna är listade i ordningen 1, 2, 3 och nedåt, se gällande rangordning bland stöddokumenten. Du kontaktar alltid den leverantör som står som rangordnad etta först. Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

 5. Notera

  Notera att flera ramavtal bara har en leverantör antagen per geografiskt område, delområde eller båda. Om så är fallet, bortse från punkt 4 och 6.

 6. Gå vidare i rangordningen vid behov

  Återkopplar inte rangordnad etta inom tiden som är uppgiven i ramavtalet får du gå vidare i rangordningen. Det gäller också om leverantören ger svaret att man inte kan leverera enligt avtalsvillkoren.

 7. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet