Konstgräs DIS

Konstgräs DIS ska erbjuda kommuner och regioner ett enkelt och tryggt sätt att upphandla konstgräs. Det ska vara flexibelt att anpassa underlagen för egna krav och förutsättningar som kan finnas på efterfrågat konstgrässystem. Upphandlingarna görs via dynamiskt inköpssystem, DIS.

Frågor om DIS:et?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Konstgräs 2019

2020-09-01 till 2027-08-31

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för DIS:et. Avtalstiden är 7 år från avtalsstart.

avtalskort.konstgras2019_450x300.jpg
Konstgräs 2019 Avtalskort.pdf (161 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Om upphandling av Konstgräs 2019 via DIS

Konstgräsmarknaden utvecklas snabbt och många nya material och innovativa lösningar har tillkommit de senaste åren och tillkommer hela tiden. Ramavtalet för konstgräs innebär att avropande myndigheter på effektivt sätt får ta del av alla dessa lösningar. De får därigenom möjlighet att påverka sina egna kontrakt efter sin egen verksamhets specifika behov så som spelegenskaper, nyttjandegrad och krav på miljöegenskaper.

De primära nyttorna med att avropa via Inköpscentralens ramavtal är följande:

 • Kunden kommer på ett enkelt sätt kunna ställa hållbarhetskrav på den nivå de önskar. Tillsammans kan vi höja ambitionerna och driva på mot en mer hållbar utveckling inom konstgräsbranschen.
 • Tack vare kvalitetssäkrade upphandlingsmallar som är avstämda med leverantörerna kortas ledtiderna samtidigt som risken för överprövningar och försenade projekt minskar.
 • Du som kund får tillgång till ett omfattande urval av leverantörer, vilket resulterar i effektiv konkurrens och bättre ekonomiska villkor.

DIS:et omfattar

DIS:et omfattas av fyra (4) kategorier:

 1. Anläggning/omläggning av konstgräs
  Kategorin avser alla typer av konstgräs för ändamålet fotboll, multisport och offentlig miljö.
 1. Anläggning/omläggning av hybridgräs
  Kategorin avser alla typer av hybridgräs för ändamålet fotboll, multisport och offentlig miljö.
 1. Rengöring och underhåll av konstgräs
  Kategorin avser all form av rengöring och underhåll av konstgräs.
 1. Rengöring och underhåll av hybridgräs
  Kategorin avser all form av rengöring och underhåll av hybridgräs.

Så avropar och beställer du

Vid upphandling i DIS:et så anger ni vilken kategori upphandlingen avser och specificerar detta så att upphandlingen endast går till de leverantörer som är kvalificerade inom denna kategori.

Stöd för avrop

Inköpscentralen har valt att inte publicera något upphandlingsstöd publikt på hemsidan, eftersom vi är i en fortlöpande process att justera/förbättra dessa i början av avtalets löptid. Detta med målsättning att effektivisera upphandlingsprocessen både för dig som kund och för de kvalificerade leverantörerna. Om ni som upphandlande myndighet väljer att genomföra upphandlingen via Konstgräs 2019-DIS kommer ni få ta del av följande dokument som stöd i upphandlingen:

 • Rambeskrivning och Administrativa föreskrifter
 • Hållbarhetsdokument – mall och vägledning

Förutom dokumenten kommer vi bistå med stöd och hjälp genom upphandlingsprocessen i form av ett inledande uppstartsmöte, och därefter avstämningar utifrån det enskilda behovet hos den upphandlande myndigheten.

Inköpscentralen sköter den administrativa processen i upphandlingen till er från start till mål.

För mer information samt för att boka ett uppstartsmöte mejla konstgras2019@adda.se

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Leverantörer

Ansök till Konstgräs 2019 DIS här.

Kvalificerade leverantörer

Leverantörer