Park- och lekplatsutrustning 2017

Ramavtalet för park- och lekplatsutrustning ska ge beställaren möjlighet att avropa säker och hållbar park- och lekplatsutrustning som stimulerar barns utveckling och rörelse samt skapar viktiga mötesplatser för alla, barn som vuxna, oavsett funktionsförutsättningar.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Park- och lekplatsutrustning 2017

2018-12-04 till 2022-12-03

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Ramavtalet omfattar park- och lekplatsutrustning för lekplatser, skolgårdar, förskolors utemiljö samt för parker och andra offentliga miljöer utomhus. Det ersätter Lekplatsutrustning 2013 som löpte ut i augusti 2018.

Ramavtalet Park- och lekplatsutrustning 2017 omfattar

Ramavtalet innefattar sju anbudsområden indelade i tre geografiska områden (Norr/Mitt/Syd):

  1. Lekplatsutrustning
  2. Parkutrustning
  3. Utomhusgym
  4. Utrustning för skatepark
  5. Multisportarenor
  6. Fallskydd/underlag
  7. Parkourutrustning

Hitta mer information under flikarna

Nedan hittar du information och kontaktuppgifter till leverantörerna samt de stöddokument som du kan behöva.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.