Adda

IT-produkter och tjänster

Kategorin IT-produkter och tjänster innehåller ramavtal på datorer, telefoner, videokonferenslösningar och konsulttjänster. Avtalen ska erbjuda ett enklare och tidsbesparande sätt att köpa prisvärda, kvalitativa produkter och tjänster inom området.

Kontaktperson

Tommy Olsson

Tommy Olsson

Tel:
08 709 59 89
Skicka e-post

Kategoriansvarig Tommy Olsson berättar om sin kategori

"Digitaliseringen av arbetsuppgifter ställer krav på att användarna har bra arbetsredskap i form av datorer, surfplattor och telefoner. Efterfrågan av produkter och tjänster inom detta område kommer förmodligen bara att öka. Samtidigt går teknikutvecklingen allt snabbare, ramavtalen behöver därför anpassas så de matchar denna utveckling och blir relevanta för våra kunders behov. Vi kommer säkert se förändringar inom kategorin vad gäller innehåll i ramavtalen framöver. Nu arbetar vi för fullt med en ny upphandling för videokonferenslösningar. Tekniken kan vara ett verktyg i hållbarhetsarbetet – det ökar möjligheten till samarbete på distans och minimerar miljöpåverkande resor.

Utveckling: I ett område som präglas av hög förändringstakt gäller det att vara öppen och mottaglig för nya idéer och lösningar. Att tänka "så har vi alltid gjort" är första steget mot ett misslyckande. För att utveckla kategorin på ett bra sätt kommer vi lägga ner mycket kraft på samverkan både med kunder och leverantörer i IT-branschen."

Ramavtal inom IT-produkter och tjänster

Namn Nuvarande avtalstid Min status
AV-produkter och tjänster 2018 2023-12-03 -
Datakommunikation Sjunet 2018 2024-06-16 -
Digitala enheter för arbetsplats och skola 2019 2025-10-31 -
IT-konsulttjänster 2016 2022-09-25 -
Multifunktionsskrivare, skrivare och tjänster 2019 2025-11-30 -

Pågående upphandlingar inom IT-produkter och tjänster

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
AV-produkter och tjänster 2022 Planerad - December 2023
IT-konsulttjänster 2021 Pågående - September 2022