Arbetsplatser och elevdatorer 2015

Med ramavtal Arbetsplatser och elevdatorer 2015 kan du beställa datorer och surfplattor till kontoret eller skolan.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Arbetsplatser och elevdatorer 2015

2017-07-05 till 2021-07-04

Det breda sortimentet som regelbundet uppdateras utifrån kundernas efterfrågan ger dig möjlighet att hitta produkter som motsvarar dina krav. Här finns också en mängd produktrelaterade tjänster som tillval.

Ramavtalet för Arbetsplatser och elevdatorer 2015 omfattar

Hårdvaruprodukter uppdelat på två olika delområden, beroende på om produkterna ska användas i arbets- eller utbildningssyfte. I ditt avrop kan du även lägga till tjänster och tillbehör.

Delområde 1 - Arbetsplatser

 • All-in-One datorer
 • Stationära datorer
 • Bärbara datorer
 • Lätta bärbara datorer
 • Surfplattor
 • Bildskärmar
 • Miljömärkta datorer
 • Tillbehör

Delområde 2 - Elevdatorer

 • All-in-One datorer
 • Stationära datorer
 • Bärbara datorer
 • Lätta bärbara datorer
 • Tunna klienter
 • Surfplattor
 • Bildskärmar
 • Miljömärkta datorer
 • Tillbehör

För att garantera de senaste modellerna uppdateras sortimentet under avtalets löptid.

Till respektive delområde går det också att addera tjänster som:

 • Stöldskyddsmärkning
 • Preparationstjänster
 • Installationstjänster
 • Återtagandetjänster
 • Övriga produktrelaterade tjänster
 • Pedagogiska tjänster som utbildning av pedagoger och elever

I ditt avrop väljer du produkttyp, önskade tillbehör som exempelvis tangentbord och dockningsstationer samt tjänster.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Inköpscentralens kundsupport.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 4. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan.

 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Information november 2018: Caperio har fusionerat i Advania

Från och med 1 november 2018 är Caperio helt fusionerat i Advania. Detta betyder att Caperio stryks som leverantör på delområde 1 – Arbetsplatser och att Advania övertar Caperios plats på delområde 2 – Elevdatorer.

Information december 2017: Ramavtalsleverantören Misco i konkurs

Misco AB som är en av leverantörerna på delområde 1 – arbetsplatser har försatts i konkurs. Har du ett löpande kontrakt med Misco kontakta kategoriansvarig Tommy Olsson.