AV-produkter och tjänster 2018

AV-produkter och tjänster 2018 ska tillgodose upphandlande myndigheters behov av produkter och tjänster inom audio- och videoområdet.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

AV-produkter och tjänster 2018

2019-12-04 till 2023-12-03

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Ramavtalet ska tillgodose avropsberättigade myndigheters behov av produkter och tjänster inom audio- och videoområdet.

Ramavtalet omfattar

Anbudsområde 1. Helhetslösningar, rådgivning och produkter

Anbudsområde 1 omfattar köp av helhetslösningar, rådgivning och produkter. Inom anbudsområde 1 kan upphandlande myndigheter avropa helhetslösningar i form av produkter och tjänster inom AV-teknik för att skapa effektiva mötesrum, lektionssalar, konferenslokaler med mera - se exempelvis typrummen i Bilaga 03 Pris. Upphandlande myndigheter kan även välja ett enbart avropa produkter eller enbart tjänster, till exempel rådgivning, projektledning, utbildning.

Anbudsområde 2. Avrop av produkter från webbutik

Anbudsområde 2 omfattar köp av produkter som beställs via en särskild webbutik (länk nedan). Enklare installationstjänster kan även beställas tillsammans med produkterna, men vid behov av ytterligare tjänster ska avropet istället ske inom anbudsområde 1 eller 3.

Länk till webbutik: avs.se/ski-avprodukter

Anbudsområde 3. Rum för medicinsk bild och videokonferens

Anbudsområde 3 omfattar utrustning och installationstjänster för medicinsk bild och videokonferens (telemedicinska rum).

Så avropar och beställer du

Avrop sker via förnyad konkurrensutsättning för anbudsområde 1 och 3. För anbudsområde 2 sker avrop genom beställning från den webbutik som ramavtalsleverantören tillhandhåller.

Stöd för avrop

Innan avrop från ramavtalet AV-produkter och tjänster 2018 rekommenderar vi att du läser följande dokument:

 • Avropsvägledningen
 • Ramavtal
 • Förfrågningsunderlag

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Exempelvis: Vilket behov har ni idag och i framtiden? Vilka är de nuvarande och kommande volymerna? Vad är kostnaderna för produkter och tjänster idag – och hur ser budgeten ut framöver?

  Tänk på att en bra behovsanalys ger förutsättning till en bra affär!

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning när du gör din förnyade konkurrensutsättning.

 4. Handla från webbutiken eller gör din förnyade konkurrensutsättning

  • Område 1: I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut.
  • Område 2: Du kan beställa direkt från leverantörens webbutik.
  • Område 3: I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut.
 5. Följ mallarna

  Vi rekommenderar att du använder mallarna för förnyad konkurrensutsättning under fliken Stöddokument, beskriv gärna även din verksamhets förutsättningar. Det underlättar för ramavtalsleverantörerna att besvara din förfrågan samt ökar dessutom deras möjlighet att hitta en så bra lösning som möjligt.

 6. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Du får till exempel inte "rikta" ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor.

 7. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din förnyade konkurrensutsättning till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 8. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

 9. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör. 

 10. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. I vissa fall finns kontraktsmall under Stöddokument. Tänk på att kontraktets längd och villkor måste följa ramavtalsvillkoren.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.