Datakommunikation Sjunet 2018

Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät, fristående från internet, för organisationer som är verksamma inom vård- och omsorgssektorn i Sverige. Det är anpassat för de höga krav på tillgänglighet, stabilitet och överföringshastighet som ställs inom vård och omsorg. Sjunet har en garanterad tillgänglighet och används för att sprida verksamhetskritisk information.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Datakommunikation Sjunet 2018

2020-06-17 till 2024-06-16

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 3 år med option att förlänga i ytterligare 1 år.

Om ramavtalet

Ramavtalet ger möjlighet att avropa anslutningar till Sjunet. Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät som är anpassat för de höga krav på tillgänglighet, stabilitet och överföringshastighet som ställs inom vård och omsorg. Sjunet har en garanterad tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verksamhetskritisk information. Ramavtalet omfattar även separata WAN-tjänster, i ramavtalet benämnda privata segment, samt internetanslutningar och vissa tilläggstjänster.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar:

 • Anslutningar till Sjunet
 • Privata segment (WAN-tjänster)
 • Internetanslutningar

Så avropar och beställer du

Tjänsten tillhandahålls av en ramavtalsleverantör, GlobalConnect.

Inför avrop av anslutning till Sjunet ska Ineras förvaltningsavtal och regelverk för Sjunet godkännas. Kontakta Inera kundservice, tfn: 077 125 10 10 eller via www.inera.se/tjanster/sjunet/.

För avrop av övriga tjänster eller information om ramavtalets tjänster vänder ni er direkt till leverantören via www.globalconnect.se/sjunet, tfn: 018 843 27 27 eller e-post: datakom2018@globalconnect.se.

Stöd för avrop

Vi kommer att komplettera med en avropsvägledning inom kort.

Om ni har anslutningar som avropats genom det föregående ramavtalet Datakommunikation 2014 – se över om dessa anslutningar täcker ert behov eller om ni avser göra några ändringar i samband med övergången till det nya ramavtalet. Rådgör med leverantören vid behov och samråd med leverantören om datum och villkor för övergången. Tänk på att leverantören under ramavtalets första 12 månader ska migrera samtliga befintliga användare av tjänsten och att de kan behöva göra vissa prioriteringar, t.ex. att Sjunetanslutningar prioriteras över privata segment och internetanslutningar.

Vid avrop av tjänsten behöver ni precisera ert initiala behov utifrån nedan angivna aspekter. Vi rekommenderar er att rådgöra med leverantören innan ni skickar ert formella avrop.

 • Avtalstid
 • Vilken typ av anslutning/-ar (Sjunet/ privat segment/ internet) och tilläggstjänster.
 • För anslutning/-ar till Sjunet anges anslutningsform, dvs. fast anslutning, VPN för organisation, VPN för enskild klient eller Utlandsförbindelse.
 • Antal anslutningar och tilläggstjänster av respektive typ och anslutningsform.
 • SLA-nivå för respektive anslutning.
 • Kapacitet (bandbredd) för respektive anslutning.
 • Eventuell redundans/diversitet för respektive anslutning,
 • Adress för respektive anslutning (inklusive sekundära förbindelser vid diversitet),
 • Planerat/planerade datum för leverans (om befintlig kund - datum för när kontrakt löper ut).
 • Faktureringsvillkor och eventuella preciseringar av kommersiella villkor.
 • Information avseende it-miljö, fastighetsnät och liknande förutsättningar vid respektive anslutningsadress.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet.

  Om ni har anslutningar som avropats genom det föregående ramavtalet Datakommunikation 2014 – se över om dessa anslutningar täcker ert behov eller om ni avser göra några ändringar i samband med övergången till det nya ramavtalet. Rådgör med leverantören vid behov och samråd med leverantören om datum och villkor för övergången.

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.