IT-konsulttjänster

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

IT-konsulttjänster 2016

2018-09-26 till 2022-09-25

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

avtalskort.itkonsulttjanster_450x300.jpg

IT-konsulttjänster 2016 Avtalskort.pdf (118 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Ramavtalet IT-konsulttjänster 2016 omfattar

Konsulttjänster inom sju kompetensområden. I varje kompetensområde finns ett antal exempelroller:

 1. Verksamhetsutveckling och strategi
  IT- eller Digitaliseringsstrateg, Modelleringsledare, Kravställare/Kravanalytiker, Metodstöd
 2. Ledning och styrning
  Projektledare, Teknisk projektledare, Process-/Förändringsledare, Testledare, IT-controller
 3. Systemutveckling/-förvaltning och infrastruktur
  Systemutvecklare, Systemintegratör, Tekniker, Testare
 4. Arkitekter
  Enterprisearkitekt, Verksamhetsarkitekt, Lösningsarkitekt, Mjukvaruarkitekt, Infrastrukturarkitekt
 5. Informationssäkerhet
  Säkerhetsstrateg/Säkerhetsanalytiker, Risk management, Säkerhetstekniker
 6. Användbarhet, information och webb
  Webbstrateg, Interaktionsdesigner, Grafisk formgivare, Testare av användbarhet
 7. Användarsupport (nytt från tidigare ramavtal)
  Teknikstöd – på plats

Har du ett behov som inte matchas av en exempelroll är det möjligt att formulera en egen roll, den ska dock rymmas inom ett kompetensområde. Det går att avropa alla kompetensnivåer (1-5), från junior till expert.

Så avropar och beställer du

Ramavtalet är uppdelat i 7 geografiska områden och i varje område finns upp till 8 stycken ramavtalsleverantörer. Avrop sker genom så kallad dynamisk rangordning eller förnyad konkurrensutsättning.

Dynamisk rangordning

Gäller för avrop på exempelroller på kompetensnivå 1-4 med uppdrag upp till och med 320 h.

Vi har tagit fram avropsstödet Bilaga B - Efterfrågat resursbehov för att fastställa rangordningen i det specifika avropet. Genom att fylla i ditt behov så räknas rangordningen fram. Du avropar från den leverantör som har det lägsta totalpriset på de efterfrågade exempelrollerna.

Förnyad konkurrensutsättning

Gäller för avrop på kompetensnivå 5 (expert), uppdrag över 320 h eller om du i avropet formulerat egna roller. Din avropsförfrågan skickar du till samtliga antagna leverantörer i ditt geografiska område. Du tecknar kontrakt med den leverantör som lämnat det bästa avropssvaret utifrån dina villkor och utvärderingskriterier i avropsförfrågan.

Fullständig beskrivning ser du i Avropsvägledningen under fliken Stöddokument.

Hitta mer information under flikarna

En detaljerad guide för hur du går tillväga vid ditt avrop finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Samtliga dokument du kan behöva som stöd och underlag vid avropet ligger under fliken Stöddokument.

Kontaktuppgifter till respektive ramavtalsleverantör, publicerade ramavtal och prisbilagor hittar du under fliken Leverantörer.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att göra en behovsanalys och specificera dina behov och krav på konsulttjänsterna.

 3. Gör en uppskattning vilken kompetens du behöver och hur många timmar

  Detta ramavtal har två avropsmodeller.

  Avrop med dynamisk rangordning tillämpas för kortare uppdrag som inte överstiger 320 timmar. Vid avrop enligt rangordning ska endast de formulerade exempelrollerna i bilaga A - Kompetensområden och exempelroller användas.

  En förnyad konkurrensutsättning ska alltid genomföras om avropet inkluderar kompetensnivå 5 eller om den upphandlande myndigheten i avropet formulerat egna roller. Detta gäller även om uppdraget inte överstiger 320 timmar.

  Under fliken Stöddokument finns mer information.

 4. Välj avropsmodell

  När du har en fastställt ert behov, använd stöddokumenten för den avropsmodell som gäller.

  Klicka på plustecknet för att fortsätta.

  Dynamisk rangordning

  1. Kontakta leverantören

  I varje geografiskt område är upp till 8 ramavtalsleverantörer antagna. Vid dynamisk rangordning ska du vända dig till den leverantör som har det lägsta totalpriset och har utlovat efterfrågade exempelroller i ramavtalsupphandlingen. Vi har tagit fram verktyget ”Bilaga B - efterfrågat resursbehov” som stöd för att ta reda på vilken leverantör som har det lägsta priset. Fyll i ditt behov och verktyget räknar fram rangordningen bland leverantörerna. I verktyget framgår också kontaktuppgifterna till leverantörerna.

  2. Gå vidare bland leverantörerna vid behov

  Ramavtalsleverantörerna har en skyldighet att svara på avropen. Om leverantören som rangordnas som nummer ett inte kan erbjuda efterfrågade tjänster vid tillfället av någon anledning, så går du vidare och kontaktar nästa i tur i rangordningen tills du får ett anbud.

  3. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören. Kontraktet ska alltid följa ramavtalsvillkoren. Om det är nödvändigt får dock villkoren preciseras och vid behov kompletteras. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger ytterligare information och det finns ett förslag på kontraktsmall.

  Förnyad konkurrensutsättning

  1. Gör din förnyade konkurrensutsättning

  I din förnyade konkurrensutsättning har du möjlighet att precisera kraven som finns i ramavtalet till att passa just dina behov. En förnyad konkurrensutsättning kan se olika ut, från att endast efterfråga pris till en mer komplex förfrågan med fler utvärderingskriterier.

  2. Se exempel

  Det finns ingen mall framtagen för hur en avropsförfrågan vid förnyad konkurrensutsättning ska se ut, eftersom de kan vara väldigt olika beroende på vad du efterfrågar. Vi kommer istället kontinuerligt publicera exempel på verkliga avrop på ramavtalssidan för att inspirera och ge exempel på upplägg.

  3. Frångå inte villkoren

  Du ansvarar för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU. Alla leverantörer ska konkurrera på lika villkor.

  4. Skicka din förnyade konkurrensutsättning till ramavtalsleverantörerna

  Kontaktuppgifter till ramavtalsleverantörerna finns i en Sändlista under fliken Stöddokument. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud och när sista datum för anbudsinlämning är.

  5. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din förfrågan.

  6. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr, ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan teckna kontrakt med vinnande leverantör.

  7. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör. Det finns ett förslag på kontraktsmall under Stöddokument.

  Behöver du ytterligare hjälp kan du alltid kontakta Inköpscentralen kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet