Delområde 2: Små MFP och skrivare utan serviceavtal

Delområde 2 omfattar köp av MFP och skrivare, närliggande tjänster, förbrukningsmateriel och reservdelar.

En MFP är en multifunktionsskrivare som både kan skriva ut, skanna och kopiera dokument. En skrivare kan skriva ut dokument från en dator.

En detaljerad beskrivning av vad som ingår i respektive maskin som standard och vad som ska kunna väljas som tillval framgår av stöddokument ”Bilaga 10 Standardkonfiguration delområde 2” samt ”Bilaga 9 Kravspecifikation delområde 2”.

Beställningsstöd

För att underlätta arbetet med att beställa från ramavtalet hittar du här ”Guide - identifiera ditt behov – delområde 2” samt ”Avropsvägledning delområde 2 - Små MFP och Skrivare utan serviceavtal”.

Avropsordning

Avrop sker genom beställning från tilldelad ramavtalsleverantör.

Stöddokument

Produktspecifikationer delområde 2.zip (Komprimerad fil, 763 kB, nytt fönster)

Avropsvägledning delområde 2 – Små MFP och Skrivare utan serviceavtal.pdf (PDF-dokument, 319 kB, nytt fönster)

Bilaga 09 Kravspecifikation delområde 2.pdf (PDF-dokument, 648 kB, nytt fönster)

Bilaga 10 Standardkonfiguration delområde 2.xlsx (Excel-dokument, 77 kB, nytt fönster)

Bilaga 26 Ramavtalsförlaga delområde 2.pdf (PDF-dokument, 401 kB, nytt fönster)

Bilaga 32 Kontraktsvillkor delområde 2.pdf (PDF-dokument, 302 kB, nytt fönster)

Guide - identifiera ditt behov - delområde 2.pdf (PDF-dokument, 240 kB, nytt fönster)

Leverantör

Perfect Print Sverige AB