Delområde 3: Skannrar utan serviceavtal

Delområde 3 omfattar köp av skannrar, närliggande tjänster, tillbehör, förbrukningsmateriel och reservdelar.

En detaljerad beskrivning av vad som ingår i respektive maskin som standard och vad som ska kunna väljas som tillval framgår av stöddokument ”Bilaga 13 Standardkonfiguration delområde 3” samt ”Bilaga 12 Kravspecifikation delområde 3”.

Beställningsstöd

För att underlätta arbetet med att beställa från ramavtalet hittar du här ”Guide - identifiera ditt behov – delområde 3” samt ”Avropsvägledning delområde 3 - Skannrar utan serviceavtal”.

Avropsordning

Avrop sker genom beställning från tilldelad ramavtalsleverantör.

Stöddokument

Produktspecifikationer delområde 3.zip (Komprimerad fil, 9 MB, nytt fönster)

Avropsvägledning delområde 3 Skannrar.pdf (PDF-dokument, 204 kB, nytt fönster)

Bilaga 12 Kravspecifikation delområde 3.pdf (PDF-dokument, 403 kB, nytt fönster)

Bilaga 13 Standardkonfiguration delområde 3.xlsx (Excel-dokument, 58 kB, nytt fönster)

Bilaga 27 Ramavtalsförlaga delområde 3.pdf (PDF-dokument, 387 kB, nytt fönster)

Bilaga 33 Kontraktsvillkor delområde 3.pdf (PDF-dokument, 286 kB, nytt fönster)

Guide - identifiera ditt behov - delområde 3.pdf (PDF-dokument, 236 kB, nytt fönster)

Leverantör

Canon Svenska AB