Delområde 4: Storformatsskrivare utan serviceavtal

Delområde 4 omfattar köp av storformatsskrivare, närliggande tjänster, tillbehör, förbrukningsmateriel och reservdelar.

En storformatsskrivare är en skrivare som kan skriva ut i större format.

En detaljerad beskrivning av vad som ingår i respektive maskin som standard och vad som ska kunna väljas som tillval framgår av stöddokument ”Bilaga 16 Standardkonfiguration delområde 4” samt ”Bilaga 15 kravspecifikation delområde 4”.

Beställningsstöd

För att underlätta arbetet med att beställa från ramavtalet hittar du här ”Guide - identifiera ditt behov – delområde 4” samt ”Avropsvägledning delområde 4 - Storformatsskrivare utan serviceavtal”.

Avropsordning

Avrop sker genom beställning från tilldelad ramavtalsleverantör.

Stöddokument

Produktspecifikationer delområde 4.zip (Komprimerad fil, 2,5 MB, nytt fönster)

Avropsvägledning delområde 4 - Storformatsskrivare utan serviceavtal.pdf (PDF-dokument, 177 kB, nytt fönster)

Bilaga 15 Kravspecifikation delområde 4.pdf (PDF-dokument, 506 kB, nytt fönster)

Bilaga 16 Standardkonfiguration delområde 4.xlsx (Excel-dokument, 91 kB, nytt fönster)

Bilaga 28 Ramavtalsförlaga delområde 4.pdf (PDF-dokument, 388 kB, nytt fönster)

Bilaga 34 Kontraktsvillkor delområde 4.pdf (PDF-dokument, 286 kB, nytt fönster)

Guide - identifiera ditt behov - delområde 4.pdf (PDF-dokument, 235 kB, nytt fönster)

Leverantör

Canon Svenska AB