Delområde 6: Universell FollowMe-lösning

Delområde 6 omfattar köp av universella FollowMe-lösningar, närliggande tjänster och tillbehör.

En FollowMe-lösningen är en lösning som till exempel gör det möjligt för användarna att skriva ut och släppa sina utskriftsjobb från alla aktiverade utmatningsenheter.

En detaljerad beskrivning av vad som ingår som standard i universell FollowMe-lösning och vad som ska kunna väljas som tillval framgår av stöddokument ”Bilaga 23 Kravspecifikation delområde 6”.

Beställningsstöd

För att underlätta arbetet med att beställa från ramavtalet hittar du här ”Guide - identifiera ditt behov – delområde 6” samt ”Avropsvägledning delområde 6 - Universell FollowMe-lösning”.

Avropsordning

Beställning från delområde 6 ska göras från den ramavtalsleverantör som är nummer ett i den dynamiska rangordningen. Rangordningen är dynamisk eftersom det är behovet i varje enskild beställning som styr vilken ramavtalsleverantör som erhåller affären, dvs. olika leverantörer kan ha lägst totalpris vid olika beställningar.

Inköpscentralen tillhandahåller ett stödverktyg för att underlätta för er och leverantörer att identifiera vinnaren i respektive avrop.

Ni ska alltid vända er till ramavtalsleverantören och inte leverantörens underleverantör eller samarbetspart. Avrop/beställning enligt en dynamisk rangordning innebär att ni i första hand kontaktar den ramavtalsleverantör som har lägst totalpris på beställningen av produkter, tillval, tjänster, programvaror etc. inklusive eventuella tilläggsköp enligt era specifika behov.

Stöddokument

Produktspecifikationer delområde 6.zip (Komprimerad fil, 6,7 MB, nytt fönster)

Avropsvägledning delområde 6.pdf (PDF-dokument, 192 kB, nytt fönster)

Bilaga 23 Kravspecifikation delområde 6.pdf (PDF-dokument, 438 kB, nytt fönster)

Bilaga 30 Ramavtalsförlaga delområde 6.pdf (PDF-dokument, 350 kB, nytt fönster)

Bilaga 36 Kontraktsvillkor delområde 6.pdf (PDF-dokument, 308 kB, nytt fönster)

Guide - identifiera ditt behov - delområde 6.pdf (PDF-dokument, 207 kB, nytt fönster)

Leverantörer

Delområde 6 har följande leverantörer

  • Atea Sverige AB
  • Perfect Print Sverige AB