FAQ Multifunktionsskrivare skrivare och tjänster

Vanliga frågor

Ska vi skriva ett separat avtal för service eller ingår detta automatiskt?

Nej, i ramavtalet ingår serviceavtal på delområde 1, ni behöver inte skriva ett separat kontrakt. Vi har fastställda villkor i ramavtalet. Vårt förslag är att ni bokar in ett uppstartsmöte med leverantören som tilldelats kontrakt.

Går det att lägga till serviceavtal på någon av de andra delområdena?

Det finns inte serviceavtal på delområdena 2,3, 4 och 5. Se gärna om de små skrivarna på delområde 1 kan passa om ni har ett behov av serviceavtal.

Kan vi leasa skrivare?

Nej, det är inte möjligt att leasa skrivare på det här ramavtalet.

Hur ska vi kunna veta hur mycket utskrifter vi kommer göra i vår verksamhet?

Det är en uppskattning där ni bland annat kan fråga er nuvarande leverantör, ni kan till exempel titta på fakturor på ert nuvarande serviceavtal. Det finns även applikationer på marknaden som ni kan använda er av. 

Hur använder jag avropsverktyget?

Vi rekommenderar att ni laddar hem Excel-filen lokalt och aktiverar redigering innan ni använder avropsverktyget. Sammanställningen i avropsverktyget kräver denna åtgärd.

Hur ser bindningstiden ut?

Om ni köper skrivare och/eller MFP på delområde 1, är serviceavtalet mellan 5-7 år. Ni betalar per utskrift och det inkluderar supporten under den avtalade tiden.

Kan vi teckna ett leveransavtal över tid?

Ja absolut, det går att skriva avtal över tid. Innan ert avrop bör ni göra en noggrann analys över hur er befintlig skrivarmiljö ser ut och hur ni tror den kommer ändras under kommande år. Ni kan alltid lägga in optioner i avropet för att ha möjlighet att anpassa er för eventuella förändringar.