Adda

Kontor och förbrukning

Kategorin Kontor och förbrukning omfattar vanligt förekommande förbrukningsvaror inom administrativ förvaltning – allt från kontorsstolen, receptionssoffan till yrkeskläder och skyddsskor.

Kontaktperson

Caroline Tottie

Caroline Tottie

Tel:
08 709 59 76
Skicka e-post

Kategoriansvarig Caroline Tottie berättar om sin kategori

”Hållbarhet, miljö- och klimatpåverkan är centrala frågor idag – främst vad gäller produktion och materialval, samtidigt som kvalitet och säkerhet inte får äventyras. Hela samhället behöver ställa om för att minska konsumtionen av nyproducerat råmaterial och mängden avfall. Offentliga verksamheter har kommit olika långt i sin omställning. Det handlar till exempel om att återbruka det som redan investerats i, att vid nyinköp välja produkter som producerats av redan återvunnet material, att ställa höga miljökrav och att i högre grad välja produkter som de själva kan byta ut mindre delar på.

Branscher som möbler, textil och konfektion/mode börjar nu redan i produktutvecklingen tänka på hur de på bästa sätt kan materialåtervinna och designa för återbruk som resulterar i  längre livslängd. Tjänster som renovering, återtag, försäljning av begagnat, hyra, service, reservdelar och delning ökar i efterfrågan. Här kan du läsa en artikel med Caroline där hon berättar mer om upphandlingen Möbler Återbruk och cirkulära möbelflöden i branschen. 

Utveckling: För att möta kundernas behov framöver är samarbete och deltagande i olika nätverk, seminarier och forskningsprojekt väsentligt. Där byter vi erfarenheter, förstår utmaningar och möjligheter för både kunder, producenter och leverantörer.”