Kontor och förbrukning

Kategorin Kontor och förbrukning omfattar vanligt förekommande förbrukningsvaror inom administrativ förvaltning – allt från kontorsstolen, receptionssoffan till yrkeskläder och skyddsskor.

Kontaktperson

Caroline Tottie

Caroline Tottie

Tel:
08 709 59 76
Skicka e-post

Kategoriansvarig Caroline Tottie berättar om sin kategori

"Inom min kategori är miljöpåverkan i produktion och materialval alltid en aktuell fråga. Det märks särskilt inom området möbler där hållbarhetsfrågorna för offentliga möbler går med stora kliv framåt. Behovet av att kunna återvinna nya och äldre produkter på ett kostnadseffektivt sätt ligger inom en nära framtid. Leverantörerna behöver redan i designfasen tänka cirkulärt för en hållbare produkt både ur miljö- och social hänsyn.

Utveckling: Jag deltar i ett projekt för innovativa affärsmodeller som syftar till utveckling av kravställning i möbelupphandlingar för det offentliga rummet. Mitt arbete med att skapa samarbetsformer med SKR och branschorganisationer för att skapa mervärde ur både kund- och leverantörsperspektiv pågår löpande."

Ramavtal inom Kontor och förbrukning

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Möbler 2017 2022-10-14 -
Yrkeskläder och skor 2016-2 2021-11-26 -
Personal Protective Equipment 2017 2022-09-25 -

Pågående upphandlingar inom Kontor och förbrukning

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Yrkeskläder 2020 Pågående 50 dagar kvar (2021-08-13) Juni 2022
Möbler för skola och förskola 2020 Pågående 67 dagar kvar (2021-08-30) Oktober 2022
Möbler återbruk inkl. tillhörande tjänster 2021 Planerad - Juni 2022
Yrkesskor 2020 Pågående - December 2021
Möbler för kontor och omsorg 2021 Planerad - Oktober 2022