Kontor och förbrukning

Kategorin Kontor och förbrukning omfattar vanligt förekommande förbrukningsvaror inom administrativ förvaltning – allt från kontorsstolen, receptionssoffan till yrkeskläder och skyddsskor.

Kontaktperson

Caroline Tottie

Caroline Tottie

Tel:
08 709 59 76
Skicka e-post

Kategoriansvarig Caroline Tottie berättar om sin kategori

”Hållbarhet, miljö- och klimatpåverkan är centrala frågor idag – främst vad gäller produktion och materialval, samtidigt som kvalitet och säkerhet inte får äventyras. Hela samhället behöver ställa om för att minska konsumtionen av nyproducerat råmaterial och mängden avfall. Offentliga verksamheter har kommit olika långt i sin omställning. Det handlar till exempel om att återbruka det som redan investerats i, att vid nyinköp välja produkter som producerats av redan återvunnet material, att ställa höga miljökrav och att i högre grad välja produkter som de själva kan byta ut mindre delar på.

Branscher som möbler, textil och konfektion/mode börjar nu redan i produktutvecklingen tänka på hur de på bästa sätt kan materialåtervinna och designa för återbruk som resulterar i  längre livslängd. Tjänster som renovering, återtag, försäljning av begagnat, hyra, service, reservdelar och delning ökar i efterfrågan.

Utveckling: För att möta kundernas behov framöver är samarbete och deltagande i olika nätverk, seminarier och forskningsprojekt väsentligt. Där byter vi erfarenheter, förstår utmaningar och möjligheter för både kunder, producenter och leverantörer.”

Ramavtal inom Kontor och förbrukning

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Möbler 2017 2022-10-14 -
Yrkeskläder och skor 2016-2 2021-11-26 -
Personal Protective Equipment 2017 2022-09-25 -

Pågående upphandlingar inom Kontor och förbrukning

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Yrkeskläder 2020 Pågående - Juni 2022
Möbler för skola och förskola 2020 Pågående - Oktober 2022
Möbler återbruk inkl. tillhörande tjänster 2021 Planerad - Juni 2022
Yrkesskor 2020 Pågående 16 dagar kvar (2021-10-04) Februari 2022
Möbler för kontor och omsorg 2021 Planerad - Oktober 2022