Adda

Är det möjligt att beställa magasinering?

Magasinering i större skala har vi inte kravställt och omfattas därmed inte av ramavtalet. Däremot kan ni genom avrop från delområde B beställa lagerhållning i samband med renovering. Magasinering i måttlig skala är möjligt att kravställa genom avrop från delområde B som en form av leveranstid eller leveranstjänst, men det är oklart om leverantörerna kan konkurrera rättvist om förfrågan är för omfattande.