Adda

Får leverantörerna ge andra priser än de som är publicerade i prislistorna?

Nej, inte på tjänsternas timpriser.

Ja, priset på tillsatt material eller andra variationer på produkter kan avvika från publicerade priser om ert behov inte ryms i det standardsortiment som leverantörerna lämnat pris på. De måste då förklara varför priset skiljer sig och ni har då möjlighet att godta eller avböja det nya priser. Avtalad rabatt på deras ordinarie sortiment gäller.

Vid avrop med särskild fördelningsnyckel är priserna i publicerade prislistor fasta och leverantörens ordinarie priser minus avdraget rabatt gäller.

Vid avrop med förnyad konkurrensutsättning har leverantörerna rätt att höja rabatten för att kunna erbjuda er bättre priser utifrån ert behov.