Adda

Inventering verkar finnas i flera avtalsområden, vilket ska man jag välja?

Inventeringen gör ni antingen själva eller i kombination med avtalsområden A/C i ramavtalet det vill säga projektledare genom delområde C ansvarar för att inventeringen blir utförd enligt den plan ni har tagit fram i projektet som stödjer er i framtagandet av underlag för att ni ska kunna avropa den faktiska tjänsten ifrån delområde A. Både leverantörer ifrån delområde A och C kan utföra den faktiska inventeringen, men i huvudsak rekommenderar vi att delområde C stödjer och planerar medan delområde A utför själva inventeringen. Båda leverantörerna ska samverka med varandra.

Om värdet av tjänsten är under 50 000 kronor kan den köpas genom särskild fördelningsnyckel, är den över 50 000 kronor ska en förnyad konkurrensutsättning göras, båda inom delområde A.

Om ni enbart behöver hjälp med inventering utan ett återbruksprojekt använder ni avtalsområde A. Om tjänstens värde understiger 50 000 kronor görs avropet genom särskild fördelningsnyckel, om värdet överstiger 50 000 kronor gör ni en förnyad konkurrensutsättning.

Om ni sedan har behov av att lägga in möblerna i en digital produktbank som gör det möjligt att dela möbler inom er organisation, kan ni avropa en digital it-plattform från delområde D.