Adda

Kan vi skriva längre kontrakt med en leverantör?

Inom delområde A rekommenderas det inte, eftersom lagersaldon kan variera och leveransbekymmer kan uppkomma.

Inom delområde B kan det göras, men efter en förnyad konkurrensutsättning där ni tydligt beskriver behov, krav och volymer. Det är viktigt att ni inte riskerar ett för stort och långt kontrakt, så att ni inte tecknar ett ”ramavtal i ramavtalet”.