Adda

Vad betyder omvänd förnyad konkurrensutsättning vid avyttring?

Det betyder att ni gör precis som vanligt vid förnyad konkurrensutsättning. Skillnaden är att ni beskriver behovet genom att visa vilka möbler som ska säljas istället för köpas, beskriver skick, antal och var dessa finns. Ni kan visa bilder eller visa på plats. Leverantörerna lämnar sitt erbjudna pris för dessa med avdrag för eventuella kostnader, till exempel frakt, administrativa avgifter m.m. Ni väljer den leverantör som för er ger det bästa erbjudandet.