Personlig skyddsutrustning

Ramavtalet för personlig skyddsutrustning omfattar personlig skyddsutrustning för CBRN-händelser (händelser där farliga ämnen är inblandade). Skyddsutrustningen ska användas för hälso- och sjukvårdspersonal, både av dem som hanterar kemikalier i laboratorier samt ambulanssjukvårdare med uppgift att behandla personskador orsakade av farliga ämnen.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post