Personal Protective Equipment 2017

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Personal Protective Equipment 2017

2018-09-27 till 2022-09-25

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

i
Avtalet Personal Protective Equipment 2017 löper ut 2022-09-25, men som en beredskapsåtgärd kommer produkterna som idag går att köpa via avtalet istället gå att avropa från avtalet Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018, via delområdet för e-handel. Produkterna kommer finnas tillgängliga i e-handeln från och med 2022-09-26 till 2023-09-26.

Om ramavtalet

Syftet med ramavtalet är att tillhandahålla personlig skyddsutrustning för CBRN-händelser (farliga ämnen). Ramavtalet för personlig skyddsutrustning omfattar personlig skyddsutrustning för CBRN-händelser.

Skyddsutrustningen används av hälso- och sjukvårdspersonal (hospitalt och prehospitalt) vid fullständig personsanering. Skyddsdräkten är avsedd att används vid saneringsanläggningar hospitalt och prehospitalt på skadeplats (mellan varm och kall zon, se Socialstyrelsens publikation Personsanering vid händelser med farliga ämnen punkt 3.2.4 Zonindelning av skadeområdet). Dräkten är endast avsedd att användas vid personsanering.

För bilder på dräkten, se fil Skyddsdräkter Sverige under Stöddokument.

Ramavtalet omfattar:

 • Hospital dräkt
 • Prehospital dräkt
 • Ett par skyddshandskar av engångstyp
 • En på- och avtagningsinstruktion

En förpackning för ovanstående utrustning.

Notera att skyddsmask/andningsskydd inte ingår i detta avtal men går att köpa från ramavtalet Järnhandelsvaror

Skyddsutrustning ska användas:

 • Inne på sjukhus (hospitalt)
 • Utanför sjukhus, till exempel på skadeplats (prehospitalt)

Påverkan på grund av kriget i Ukraina (2022-05-31)

Adda Inköpscentral ha via förstärkt beslutsgång godkänt prisjustering. Prisändringen gäller från 2022-06-03 till 2022-09-25.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: Vad behöver min verksamhet?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. 

 3. Titta i stöddokumenten

  Använd stöddokumenten under fliken Stöddokument som vägledning vid ditt avrop. En leverantör kan betyda per geografiskt område, delområde eller båda två. Säkerställ att du vet vad som gäller för just detta avtal.

 4. Kontakta leverantören

  Titta under fliken Leverantörer. Där hittar du kontaktuppgifter både till den som tar emot löpande beställningar och den som är avtalsansvarig.

 5. Teckna kontrakt

  Du kan nu teckna kontrakt med den som står som avtalsansvarig hos ramavtalsleverantören, kontraktet ska alltid följa ramavtalet. Ibland går det att göra köp inom ramavtalet utan att teckna kontrakt, då kan du beställa direkt hos angiven beställningskontakt. Avropsvägledningen bland stöddokumenten ger mer specifika detaljer, i vissa fall finns även kontraktsmall.

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta Inköpscentralens kundsupport.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter i Tendsign.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Skrivet om avtalet