Yrkesskor 2020-2

Ramavtalet erbjuder ett brett sortiment av yrkes-och arbetsskor till flera olika yrkesgrupper inom offentlig sektor, exempelvis fastighetsskötare, köks- och restaurangpersonal, elmontörer, vårdpersonal, lokalvårdare och förskolepersonal.

Frågor om ramavtalet?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Yrkesskor 2020-2

2021-11-25 till 2025-11-24

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

avtalskort_yrkesskor2020.2_450x300.jpg
Avtalskort Yrkesskor 2020-2.pdf (180 kB, nytt fönster)

All information om ramavtalet samlat i ett avtalskort.

Här får du snabbt och överskådligt information om ramavtalet

Om ramavtalet

Syftet med det nya avtalet är att tillgodose varje persons behov av individuellt anpassade yrkesskor. Eftersom skorna används under en stor del av arbetsdagen utgör de en mycket viktig del av många människors arbetsmiljö.

Individuellt anpassade skor

Val av produkter ska främst ske utifrån individens behov. Det kan till exempel avse bra passform, ergonomisk kvalitet, särskild anpassning till problem med hallux valgus, hålfot, bred eller smal läst med mera.

Med utprovningar från samtliga leverantörer så ofta som två gånger per år och beställningar som sker främst genom e-handel eller webbutik är detta ett ramavtal där du hittar kvalitetsprodukter till många olika yrkeskategorier, för många olika behov och till mycket förmånliga priser.

Ramavtalet omfattar

Avtalet omfattar yrkes- och arbetsskor med innersulor till exempelvis dessa yrkesgrupper (ej uteslutande):

 • byggnadsinspektörer och fastighetstekniker
 • vaktmästare och fastighetsskötare
 • elmontörer
 • anläggningsarbetare
 • park- och renhållningsarbetare
 • lokalvårdare
 • köks- och restaurangpersonal
 • vård- och omsorgspersonal såsom undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor
 • personal inom kultur och fritid
 • förskolepersonal

Följande produktgrupper ingår:

 • Skyddsskor och yrkesskor (enligt certifiering) - till exempel skor, kängor, sandaler, tofflor och stövlar
 • Övriga skor - tofflor, stövlar, sport/walkingsskor, gummi/allvädersstövlar
 • Sulor
 • Övriga tillbehör - till exempel skosnören och impregnering

Så avropar och beställer du

Avrop sker genom särskild fördelningsnyckel som ska baseras på individens behov. Om det efter utprovning, eller annat urval för att fastställa individens behov, finns likvärdiga produkter ska valet ske i följande ordning:

 1. Lägsta pris, inklusive eventuella tillägg för expressleverans
 2. Leveranstid
 3. Miljömärkning, till exempel Svanen eller EU Ecolabel
 4. Lottning

Stöd för avrop

Under fliken Stöddokument hittar du följande dokument: avropsvägledning, avropsberättigade parter, kontraktsmall och en kortare presentation av vägledningen i en PPT (Avtalet i korthet).

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Prishöjning 1 december 2022 (2022-11-22)

Vi har godkänt en avtalsenlig indexreglerad prishöjning med 6,21% på det utvärderade sortimentet. Nya prisfiler publicerades den 30 november 2022 

Läs mer på respektive leverantörs avtalssida.

 

 

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda ramavtalet?

  Titta i fliken Är jag berättigad om din organisation finns bland de avropsberättigade. Kontrollera även med upphandlingsansvarig i den kommun/landsting/region/kommunala bolag du tillhör att avropsanmälan är gjord på ramavtalet. Ni kanske har intern policy som styr hur inköp får ske, t.ex. genom e-handel.

  Vet du inte vem du ska kontakta, vänd dig till Adda Inköpscentral på telefon: 08-525 029 96 eller e-post: inkopscentralen@adda.se.

 2. Ställ dig frågan: vad behöver jag?

  Börja med att specificera dina behov och krav på det du ska köpa från ramavtalet. Tänk på att en bra behovsanalys är en förutsättning för en bra affär! Kontakta leverantörerna för uppstart och utprovning.

 3. Titta i befintliga prislistor

  Vid särskild fördelningsnyckel hämtas produkter och priser från leverantörernas avtalsprislistor. Beställningen sker ifrån en eller flera leverantörer som bäst motsvarar era krav och behov.

 4. Frångå inte villkoren

  Som beställare ansvarar du själv för att avrop sker inom ramen för villkoren i ramavtalet och i enlighet med LOU. Du får till exempel inte ”rikta” ditt avrop mot en särskild ramavtalsleverantör. Alla ska konkurrera på lika villkor, dvs utifrån individens behov av produkt.

 5. Skicka din avropsförfrågan till ramavtalsleverantörerna

  Bland stöddokumenten finns information om vilka leverantörer du ska skicka din avropsförfrågan till. Kontaktuppgifter finns även under fliken Leverantörer. Uppge tydligt i vilket format du vill få in leverantörernas anbud.

 6. Utvärdera anbuden

  De anbud du får in värderar du utifrån de kriterier du beskrivit i din avropsförfrågan.

 7. Skicka tilldelningsbeslut

  När utvärderingen är klar skickar du ett tilldelningsbeslut till alla ramavtalsleverantörer som lämnat anbud. Har du använt avtalsspärr ska du vänta tills denna löpt ut innan du kan påbörja uppstartsarbetet med en eller flera leverantörer.

 8. Teckna kontrakt

  Nu tecknar du kontrakt med vinnande leverantör/er genom att börja beställa.

Leverantörer

Är jag berättigad

Avropsberättigade kunder

Vilka som har rätt att använda ett ramavtal bestäms redan i upphandlingsfasen för respektive ramavtal. Se vilka som är avropsberättigade i ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter som är publicerad under fliken Stöddokument.

Du kan även använda sökfunktionen som hjälp för att se om du kan använda ramavtalet.

Vid oklarheter gäller ramavtalsbilagan Avropsberättigade parter före andra uppgifter.

Historik och viktiga händelser

Adda Inköpscentral säger nej till prisjustering (2022-08-24)

Adda Inköpscentral har tagit emot begäran om extra prisjusteringar utöver avtalade villkor från flera leverantörer och vi har granskat dessa, samtidigt som vi har genomfört flertalet kundintervjuer. Vi har därefter beslutat att inte godkänna några extra prisjusteringar utöver avtalade villkor, främst på grund av att avtalsområdet inte omfattar tillräckligt verksamhetskritiska produkter.

 

Påverkan på grund av kriget i Ukraina

I avtalet ser vi stor risk för ökade transport- och produktionskostnader, främst på grund av på skenande priser på råolja och energi. Det finns på sikt även en stor risk för ökade kostnader på grund av råmaterialbrist, till exempel polyester som är en oljebaserad syntetfiber. Leverantörerna arbetar med att hitta alternativa transportmöjligheter och produkter för att säkra leveranserna till dig som kund.

Hållbarhet

Hållbarhetssammanställning

Inköpscentralen arbetar för att skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling i linje med Agenda 2030. Nedan hittar du därför en sammanställning av de hållbarhetskrav och villkor som har ställts i upphandlingen samt av de globala mål som avtalet bidrar till att uppnå.

Hållbarhetssammanställning Yrkesskor 2020-2.pdf (264 kB, nytt fönster)