Läkemedel

Kategorin läkemedel erbjuder vacciner för barn- och elevhälsan som ingår i det nationella barnvaccinprogrammet, men även HPV och dTp.

Ramavtal inom Läkemedel

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Vacciner 2020 2025-08-31 -
Influensavaccin högdos 2022-05-31 -
Influensavaccin DIS 2031-09-14 -
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 2023-08-31 -
HPV Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 2023-08-31 -

Pågående upphandlingar inom Läkemedel

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Vacciner 2020 Pågående - September 2021
Influensavaccin DIS Pågående 3150 dagar kvar (2030-09-14) Januari 2022
Vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2021 Planerad - September 2023