Läkemedel

Kategorin läkemedel erbjuder vacciner för barn- och elevhälsan som ingår i det nationella barnvaccinprogrammet, men även HPV och dTp.

Ramavtal inom Läkemedel

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Influensavaccin högdos 2022-05-31 -
Influensavaccin 2020 2021-07-30 -
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 2023-08-31 -
HPV Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 2023-08-31 -
Hepatit-B 2021-08-31 -

Pågående upphandlingar inom Läkemedel

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Vacciner 2020 Pågående - September 2021