Ramavtal Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

Frågor om ramavtalet?

Kontakta kundsupport - vi hjälper dig.

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018

2019-09-01 till 2023-08-31

Avtalstiden ovan är den maximala löptiden för ramavtalet. Avtalstiden är 2 år med option att förlänga i ytterligare 1 + 1 år.

i
Hexyon 1-pack kommer att bli restnoterat men det finns god tillgång av 10-pack./ Just nu är lagret på Gardasil 9 i 1-pack lågt. MSD Vaccinservice ber därför beställare att så långt som möjligt beställa Gardasil 9 i 10-pack./ Rotarix och Synflorix 1x1 pack kommer att kunna levereras istället för 10x1 pack vid enstaka tillfällen. Detta för att inte behöva kassera 1x1 pack. Det kommer inte levereras stora volymer som en (1) pack utan endast som en delleverans.

Ramavtalet Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet omfattar vaccinerna:

 • Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (fyrvalent vaccin)
 • Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ B och hepatit B (sexvalent vaccin)
 • Vaccin mot mässling, påsssjuka och röda hund (MPR)
 • Konjugerat pneumokockvaccin
 • Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (dTp)
 • Vaccin mot rotavirus
 • Vaccin mot Humant papillomvirus

Under flikarna hittar du information om hur du beställer vaccin, hanterar vaccinbrist, rapporterar avvikelser och annat som du kan behöva när du ska använda ramavtalet.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

Prisjustering gäller fr.o.m 2022-11-01

Publicerat 2022-09-02

Leverantören SBD har begärt prisjustering för vaccin diTekibooster. Från och med 1/11-2022 gäller nya priser för dessa vacciner. Vill du ta del av prislistan, vänd dig till inköpcentralen@adda.se. När du fått prislista önskar leverantören att uppgifterna behandlas som sekretessbelagda i din verksamhet.

Ny rekommendation för vaccination av gravida mot kikhosta

Publicerat 2022-08-26

Den 15 augusti gick Folkhälsomyndigheten ut med en rekommendation om vaccination av gravida mot kikhosta. Adda Inköpscentral har för närvarande inget ramavtal där vaccin mot kikhosta med indikation gravida ingår. Vi har beslutat att lägga till det i upphandlingen av vacciner som ingår i barnvaccinprogrammet som börjar gälla 1/9-2023.

Prisjustering gäller fr.o.m 2022-09-01

Publicerat 2022-07-07

Leverantören MSD har begärt prisjustering för vaccinerna Gardasil 9 och M-M-RVAXPRO. Från och med 1/9-2022 gäller nya priser för dessa vacciner. Vill du ta del av prislistan, vänd dig till inköpcentralen@adda.se. När du fått prislista önskar leverantören att uppgifterna behandlas som sekretessbelagda i din verksamhet.

 

 

Beställ vaccin

 1. Vad kostar det?

  För vaccinerna finns ett upphandlat pris som inte är offentligt. Skicka ett mail till inkopscentralen@adda.se för prisinformation. Skriv ”Prisfråga” som ämne och ange vilken verksamhet frågan kommer ifrån.

 2. Vilket vaccin kan jag beställa från vilken leverantör?

  Här hittar du en guide till vilket vaccin du ska beställa från vilken leverantör. 

  Sammanställning över avtalade vacciner

   

  Anbudsområde

  Vaccin

  Leverantör

  Beställning

  1. Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (fyrvalent vaccin)

  Tetravac

  Sanofi AB

  www.vaccinservice.se

  ks.sjvlakemedel@oriola.com

  2. Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ B (Hib) och Hepatit B (sexvalent vaccin)

  Hexyon

  Sanofi AB

  www.vaccinservice.se

  ks.sjvlakemedel@oriola.com

  3. Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

  M-M-RVAXPRO

  Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB (MSD)

  www.msdvaccinservice.se

  order@msdvaccinservice.se

  4. Konjugerat pneumokockvaccin

  SYNFLORIX

  GlaxoSmithKline AB (GSK)

  order@oriola.com

  oriola4care.oriola-kd.com/login

  5. Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta

  diTekibooster

  Scandinavian Biopharma Distribution AB

  vaccin@tamro.se

  6. Vaccin mot rotavirus

  Rotarix

  GSK

  order@oriola.com

  oriola4care.oriola-kd.com/login

  HPV-vaccin

  Gardasil 9

  Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB (MSD)

  www.msdvaccinservice.se

  order@msdvaccinservice.se

  Mässling, påsssjuka och röda hund (MPR)

  För anbudsområde vaccin mot MPR är det rangordning som gäller vid avrop. Det innebär att det finns två leverantörer avtalade men när du ska beställa går du alltid till leverantören som är rangordnad som etta. Avböjer eller underlåter ramavtalsleverantören att besvara avropet inom en (1) arbetsdag har du rätt att avropa från nästa ramavtalsleverantör i rangordningen, d.v.s. ramavtalsleverantören som har plats två (2) i rangordningen.

  Du har även rätt att gå vidare i rangordningen och tillfråga ramavtalsleverantör nummer två om ramavtalsleverantör nummer ett inte uppfyller något av nedanstående krav:

  • kan leverera inom avtalade leveranstider (3 arbetsdagar).
  • kan leverera vaccin med de egenskaper som UM har behov av att avropa på grund av den enskilde patientens specifika behov.

  Det är bara i undantagsfall som du kan gå vidare i rangordningen med hänvisning till ”den enskilde patientens behov”. Exempel på fall där rangordningen skulle kunna sättas åt sidan är om den enskilda patienten har en sjukdom som gör att den är särskilt känslig. Den enskilde patientens behov” ska inte tolkas så att du kan fatta ett generellt beslut att välja vaccin från ramavtalsleverantör rangordnad som nummer 2, med hänvisning till exempelvis injektionsrelaterad smärta, eftersom ett sådant beslut inte handlar om den enskilde patienten och strider mot avtalet och lagen om offentlig upphandling. Det är av ytterst vikt att avtalstrohet tillämpas för att vaccinförsörjningen ska fungera.

  Mer information gällande detta finns i:

  Avropsvägledningen - Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 

  Rutin för avrop av vacciner

   

Leverantörer

Historik

Smittskyddsinsattser personer från Ukraina

Vaccinering utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation om smittskyddsinsatser till personer som ankommer till Sverige från Ukraina. Läs mer här

2021-09-01

Prisjusteringar - Leverantörerna Sanofi AB och Scandinavian Biopharma Distribution AB har begärt prisjustering för vaccinerna Tetravax, Hexyon och diTekibooster. Från och med 1/9-2021 gäller nya priser för dessa vaccin. Vill du ta del av prislistan, vänd dig till Inköpscentralen inkopscentralen@adda.se. När du fått prislistan önskar leverantörerna att uppgifterna behandlas som sekretessbelagda i din egen verksamhet.

2019-10-01

MSD byter distributör från Tamro till Oriola men MSD Vaccinservice behåller samma telefonnummer, e-post och webbsida. Ange Oriolas kundnummer vid beställning. Kontakta MSD vaccinservice för hjälp att skapa ett kundnummer om ni inte redan har ett.

2019-09-24

För beställningar som läggs via e-mail är det viktigt att specificera ett önskat leveransdatum samt meddela kontaktuppgifter till den som ska motta leveransen.

Rapportera avvikelser

Rapportera avvikelser

Uppkommer det avvikelser gällande leverantörens leveranser på avtalet, som exempelvis:

 • reklamationer
 • uteblivna leveranser
 • felaktiga fakturor etc

Vår Ramavtalsförvaltning hjälper till med leverantörskontakter och åtgärder. Rapportera avvikelser via: webbformuläret för Avvikelserapportering så stöttar vi er.