Vaccinering personer från Ukraina

Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination har tagits fram mot bakgrund av rådande situation i Ukraina och de eventuella flykting- och migrantströmmar som det medför. Situationen kan förändras snabbt vilket gör att rekommendationen kan komma revideras.

Utifrån rekommendationen har frågor uppstått gällande tillgång på vaccin. Adda Inköpscentral, SKR och regionernas beredningsgrupp läkemedel för NSG för dialog enligt den förvaltningsplan för barnvaccinationsavtalet som finns upprättad.

  • Kontinuerlig dialog om tillgången på vaccin inom barnvaccinationsprogrammet utifrån nationell upphandling av vaccin pågår nationellt genom Adda Inköpscentral, SKR och regionernas beredningsgrupp läkemedel NSG LM/MT enligt förvaltningsplan för barnvaccinationsavtalet.
  • I dagsläget bedömer vi gemensamt att befintliga avtal används både för barn och vuxna och vi hanterar vuxna på samma sätt som tidigare enligt avtalet (under definitionen patient)
  • Då det i nuläget är mycket svårt att göra prognoser för volymer som kommer att krävas följs utvecklingen noga
  • Det är viktigt att beställande enheter endast beställer utifrån behov för att inte skapa onödiga bristsituationer i andra delar av landet
  • Adda Inköpscentral tittar på möjligheten att tillfälligt utöka befintligt säkerhetslager av MPR-vaccin

Vi följer utvecklingen och gör nya bedömning efter hand om det finns behov av ytterligare åtgärder för att vaccination enligt rekommendation ska kunna genomföras.

Susanna Eklund, SKR (representant från Beredningsgruppen läkemedel för NSG LM/MT)
Maria Landgren, Region Skåne (representant från Beredningsgruppen läkemedel för NSG LM/MT)
Cecilia Drott, Susanna Harge, Kristin Holmqvist, Adda Inköpscentral


Beslutsunderlag - Rekommendation gällande smittskyddsinsatser till personer som ankommer till Sverige från Ukraina (folkhalsomyndigheten.se)