Vacciner 2020

Avtalstid 2021-09-01 till 2025-08-31 

Vacciner 2020

2021-09-01 till 2025-08-31

Avtalstid 2021-09-01 till 2025-08-31 

Ramavtalet omfattar

Det här ramavtalet omfattar leverans och distribution av vacciner för vaccinationer utanför det nationella barnvaccinprogrammet.

Under flikarna hittar du information om hur du beställer vaccin, kontaktuppgifter till leverantörer, formulär för rapportering av avvikelser och annat som du kan behöva när du ska använda ramavtalet.

För vissa vacciner har vi fler än en leverantör. Ta reda på vilken avropsgrupp din verksamhet tillhör innan du beställer.

Sekretessbelagda priser

Uppgifter om leverantörernas priser omfattas av sekretess. Av den anledningen publicerar inköpscentralen inte priserna på denna webbplats.

Vill du ta del av prislistan, kontakta inköpscentralen via epost inkopscentralen@adda.se eller telefon 08 525 029 96

När du fått prislistan önskar leverantörerna att uppgifterna behandlas som sekretessbelagda i din egen verksamhet.

Leverantörskontroll med anledning av sanktioner mot Ryssland

Ramavtalet kontrollerat i september 2022.
Läs mer om vad kontrollen innebär här.

 

Varilrix är restnoterad 

Publicerat 230112

Detta gäller för avropsgrupp B.
Regionerna kommer att kunna beställa Varivax fom 230112 och som längst tom. 230206. Varivax (vnr. 576856)

För pris kontakta inkopscentralen@adda.se

Encepur vuxen är restnoterad 

Publicerat 220823

Detta gäller för avropsgrupp A.
Regionerna kommer att kunna beställa FSME-Immun Vuxen fom 220901 och som längst tom. 230228. FSME-Immun Vuxen 1-pack (vnr 097920), FSME-Immun Vuxen 10-pack (vnr 190782).

FSME-IMMUN Junior 1- pack (vnr 556344), FSME-IMMUN Junior 10- pack (vnr 028152) går att beställa from 220913 och som längst tom 230228.

För pris kontakta inkopscentralen@adda.se

Information om förpackningsstorlek

Pneumovax i 1-dos förpackningar (vnr 37 36 11) kommer att kunna levereras i stället för 10x1 pack under en period, efter godkännande från beställaren. (För att slippa kassera vaccin).

Information om utländsk förpackning

Twinrix barn finns just nu endast i norsk förpackning. Nytt varunummer 143511.

Stamaril finns åter i svenskförpackning.

Vaccin Typhim Vi levereras i utländskförpackning. Förpackningens märkning och bipacksedel är skriven på engelska, franska samt spanska. Ordinarie svensk produkt och produkten i den standardiserade exportförpackningen är identiska bortsett från märkningen och
bipacksedeln. Beställningar görs fortfarande på samma (vnr 181862).

Vaccin Vivotif har fått ny kombinerad svensk/finsk förpackning samt nytt vnr 387416.

Encepur Barn 10 x 0,25 ml (utan nål) kommer att distribueras i tysk förpackning med nytt varunummer 590433. Det kommer även att finnas 20 x 0,25 ml (utan nål). 

Information om avtalsöverlåtelse

Pfizer Innovations AB överlåter sitt avtal till Pfizer AB fr.o.m. 1 november 2021. Pfizer AB har organisationsnummer 556059-6255.

Sammanställning vacciner

 1. Sammanställning vacciner

  Avtalsområde

  Vaccin/Diagnostikum

  Leverantör

  Beställningskontakt

  Avropsgrupp
  Hepatit B (J07BC01)

  Engerix-B (vuxen) och
  Engerix-B (barn)

  GSK

  order@oriola.com

  0770 22 20 20

   

  Tyfoid, oralt (J07AP01)

  Vivotif

  SBD

  vaccin@tamro.com

  +46 (0) 771 15 00 30

   

  Fästingburen encefalit (J07BA01)

  Encepur (vuxen) och Encepur Barn

  Bavarian Nordic A/S

  order@oriola.com

  0770 22 20 20

  A

  Fästingburen encefalit (J07BA01)

  FSME-IMMUN Vuxen  och FSME-IMMUN Junior

  Pfizer

  order@oriola.com

  0770 22 20 20

  B

  Vattkoppor (J07BK01)

  Varivax

  MSD

  order@msdvaccinservice.se

  0771-515100

  www.msdvaccinservice.se

  A

  Vattkoppor (J07BK01)

  Varilrix

  GSK

  order@oriola.com

  0770 22 20 20

  B

  Hepatit A (J07BC02)

  Vaqta och Vaqta (barn)

  MSD

  order@msdvaccinservice.se

  0771-515100

  www.msdvaccinservice.se

  A

  Hepatit A (J07BC02)

  Havrix (vuxen) och Havrix (barn)

  GSK

  order@oriola.com

  0770 22 20 20

  B

  Polio (J07BF03)

  Imovax Polio

  Sanofi AB

  order@oriola.com

  0770 22 20 20
   

  Rabies (J07BG01)

  Rabies-Imovax (Verorab på licens pga brist)

  Sanofi AB

  order@oriola.com

  0770 22 20 20
   

  Influensa, tetravalent nässpray (J07BB03)

  Fluenz Tetra Nässpray, suspension

  AstraZeneca AB

  vaccin@tamro.com

  +46 (0) 771 15 00 30
   

  Haemophilus influenzae typ B (J07AG01)

  ACT-HIB

  Sanofi AB

  order@oriola.com

  0770 22 20 20
   

  Meningokockinfektioner A, C, Y, W-135 (J07AH08)

  Nimenrix

  Pfizer

  order@oriola.com

  0770 22 20 20

   

  Meningokockinfektioner typ B (J07AH09)

  Bexsero

  GSK

  order@oriola.com

  0770 22 20 20

   

  Pneumokockinfektioner (J07AL01)

  Pneumovax

  MSD

  order@msdvaccinservice.se

  0771-515100

  www.msdvaccinservice.se

   

  Tuberkulos, levande försvagat (J07AN01)

  BCG-vaccin AJVaccines

  SBD

  vaccin@tamro.com

  +46 (0) 771 15 00 30

   

  Tuberkulin (V04CF01)

  Tuberculin PPD RT 23 AJVaccines

  SBD

  vaccin@tamro.com

  +46 (0) 771 15 00 30

   

  Stelkrampstoxoid, kombinationer med difteritoxoid (J07AM51)

  diTeBooster

  SBD

  vaccin@tamro.com

  +46 (0) 771 15 00 30

   

  Tyfoid (J07AP03)

  Typhim Vi

  Sanofi AB

  order@oriola.com

  0770 22 20 20

   

  Hepatit, kombinationer med A och B (J07BC20)

  Twinrix Vuxen och Twinrix Paediatric

  GSK

  order@oriola.com

  0770 22 20 20

   

  Gula febern (J07BL01)

  Stamaril

  Sanofi AB

  order@oriola.com

  0770 22 20 20

   

   

Leverantörer

Skrivet om avtalet

Avropsgrupper

Region

A

B

Västra Götalandsregionen

x

Region Gotland

x

Region Stockholm

x

Region Sörmland

x

Region Värmland

x

Region Örebro

x

Region Dalarna

x

Region Gävleborg

x

Region Uppsala

x

Region Västmanland

x

Region Jämtland Härjedalen

x

Region Norrbotten

x

Region Västerbotten

x

Region Västernorrland

x

Region Kalmar

x

Region Blekinge

x

Region Skåne

x

Region Jönköping

x

Region Östergötland

x

Region Halland

x

Region Kronoberg

x

Rapportera avvikelser

Uppkommer det avvikelser gällande leverantörens leveranser på avtalet, som exempelvis:

 • reklamationer
 • uteblivna leveranser
 • felaktiga fakturor etc

Vår ramavtalsförvaltning hjälper till med leverantörskontakter och åtgärder. Rapportera avvikelser via: webbformuläret för avvikelserapportering så stöttar vi er.