Vacciner 2020

Avtalstid 2021-09-01 till 2025-08-31

Vacciner 2020

Avtalstid 2021-09-01 till 2025-08-31

i
Observera att vissa regioner kan ha egna regionala avtal på några av dessa vaccin och att ni därmed kommer att ansluta er vid en senare tidpunkt till de ramavtalen. Information augusti 2021: GSK:s vaccin mot vattkoppor Varilrix kommer att ha en brist från 1 september till mitten av november 2021. Detta innebär att samtliga regioner ska köpa MSD:s vaccin Varivax under denna period.

Ramavtalet omfattar

Det här ramavtalet omfattar leverans och distribution av vacciner för vaccinationer utanför det nationella barnvaccinprogrammet.

Under flikarna hittar du information om hur du beställer vaccin, kontaktuppgifter till leverantörer, formulär för rapportering av avvikelser och annat som du kan behöva när du ska använda ramavtalet.

För vissa vacciner har vi fler än en leverantör. Ta reda på vilken avropsgrupp din verksamhet tillhör innan du beställer.

Sekretessbelagda priser

Uppgifter om leverantörernas priser omfattas av sekretess. Av den anledningen publicerar inköpscentralen inte priserna på denna webbplats.

Vill du ta del av prislistan, kontakta inköpscentralen via epost inkopscentralen@adda.se eller telefon 08 525 029 96

När du fått prislistan önskar leverantörerna att uppgifterna behandlas som sekretessbelagda i din egen verksamhet.

Sammanställning vacciner

 1. Sammanställning vacciner

  Avtalsområde

  Vaccin/Diagnostikum

  Leverantör

  Beställningskontakt

  Avropsgrupp

  Tyfoid, oralt (J07AP01)

  Vivotif

  SBD

  vaccin@tamro.com

  +46 (0) 771 15 00 30

   

  Fästingburen encefalit (J07BA01)

  Encepur (vuxen) och Encepur Barn

  Bavarian Nordic A/S

  order@oriola.com

  0770 22 20 20

  A

  Fästingburen encefalit (J07BA01)

  FSME-IMMUN Vuxen  och FSME-IMMUN Junior

  Pfizer

  order@oriola.com

  0770 22 20 20

  B

  Vattkoppor (J07BK01)

  Varivax

  MSD

  order@msdvaccinservice.se

  0771-515100

  www.msdvaccinservice.se

  A

  Vattkoppor (J07BK01)

  Varilrix

  GSK

  order@oriola.com

  0770 22 20 20

  B

  Hepatit A (J07BC02)

  Vaqta och Vaqta (barn)

  MSD

  order@msdvaccinservice.se

  0771-515100

  www.msdvaccinservice.se

  A

  Hepatit A (J07BC02)

  Havrix (vuxen) och Havrix (barn)

  GSK

  order@oriola.com

  0770 22 20 20

  B

  Polio (J07BF03)

  Imovax Polio

  Sanofi AB

  order@oriola.com

  0770 22 20 20
   

  Rabies (J07BG01)

  Rabies-Imovax (Verorab på licens pga brist)

  Sanofi AB

  order@oriola.com

  0770 22 20 20
   

  Influensa, tetravalent nässpray (J07BB03)

  Fluenz Tetra Nässpray, suspension

  AstraZeneca AB

  vaccin@tamro.com

  +46 (0) 771 15 00 30
   

  Haemophilus influenzae typ B (J07AG01)

  ACT-HIB

  Sanofi AB

  order@oriola.com

  0770 22 20 20
   

  Meningokockinfektioner A, C, Y, W-135 (J07AH08)

  Nimenrix

  Pfizer

  order@oriola.com

  0770 22 20 20

   

  Meningokockinfektioner typ B (J07AH09)

  Bexsero

  GSK

  order@oriola.com

  0770 22 20 20

   

  Pneumokockinfektioner (J07AL01)

  Pneumovax

  MSD

  order@msdvaccinservice.se

  0771-515100

  www.msdvaccinservice.se

   

  Tuberkulos, levande försvagat (J07AN01)

  BCG-vaccin AJVaccines

  SBD

  vaccin@tamro.com

  +46 (0) 771 15 00 30

   

  Tuberkulin (V04CF01)

  Tuberculin PPD RT 23 AJVaccines

  SBD

  vaccin@tamro.com

  +46 (0) 771 15 00 30

   

  Stelkrampstoxoid, kombinationer med difteritoxoid (J07AM51)

  diTeBooster

  SBD

  vaccin@tamro.com

  +46 (0) 771 15 00 30

   

  Tyfoid (J07AP03)

  Typhim Vi

  Sanofi AB

  order@oriola.com

  0770 22 20 20

   

  Hepatit, kombinationer med A och B (J07BC20)

  Twinrix Vuxen och Twinrix Paediatric

  GSK

  order@oriola.com

  0770 22 20 20

   

  Gula febern (J07BL01)

  Stamaril

  Sanofi AB

  order@oriola.com

  0770 22 20 20

   

   

Leverantörer

Skrivet om avtalet

Avropsgrupper

Region

A

B

Västra Götalandsregionen

x

Region Gotland

x

Region Stockholm

x

Region Sörmland

x

Region Värmland

x

Region Örebro

x

Region Dalarna

x

Region Gävleborg

x

Region Uppsala

x

Region Västmanland

x

Region Jämtland Härjedalen

x

Region Norrbotten

x

Region Västerbotten

x

Region Västernorrland

x

Region Kalmar

x

Region Blekinge

x

Region Skåne

x

Region Jönköping

x

Region Östergötland

x

Region Halland

x

Region Kronoberg

x

Rapportera avvikelser

Uppkommer det avvikelser gällande leverantörens leveranser på avtalet, som exempelvis:

 • reklamationer
 • uteblivna leveranser
 • felaktiga fakturor etc

Vår ramavtalsförvaltning hjälper till med leverantörskontakter och åtgärder. Rapportera avvikelser via: webbformuläret för avvikelserapportering så stöttar vi er.